تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه

هورمونهای تیروئید یکی از مهمترین هورمونهای غدد درون ریز  میباشند ؛ که مهمترین هورمون تیروئید هورمون تیروکسین ( T4 ) میباشد  

این هورمون که درغده تیروئید ( غده تیروئید از دولب ( قسمت ) که توسط یک قسمت میانی بنام تنگه به هم متصلند تشکیل یافته است ) ساخته میشود درمتابولیسم پایه اثر مستقیم داشته ودرتولید وتجزیه پروتئین ها اثر ات خودرا برجای میگذارد وهمین جاست که باید گفت که درزمان رشد که به پروتئینها نیاز وافری وجود دارد کاهش هورمونهای تیروئید باعث به تعویق افتادن رشد میگردد وبه همین دلیل است که امروزه انجام آزمایشات تیروئید را برای نوزادان بعنوان یکی از آزمایشات روتین مورد قبول عامه قرار گرفته وتوسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان درخواست میگردد .

بعلاوه هورمونهای تیروئید بر بافت عصبی وعضلانی ؛ مصرف اکسیژن ؛ تولید گرما ؛افزایش ضربان قلب وفشار خون تاثیرداشته ؛ بنابراین کمبود هورمونهای تیروئید دقیقا باعث عکس  اتفاقات فوق میشود یعنی متابولیسم پایه ( بازال) کاهش یافته ؛ انقباض عضلانی اتفاق افتاده ؛ ضربان قلب و فشار خون کاهش یافته ؛ کاهش وجود اکسیژن باعث احساس خواب آلودگی وخستگی شده تعریق کاهش یافته باعث خشکی پوست گردیده وبعلاوه باعث کندی اعمال مغزی شده کندی تکلم بوجود می آورد  واگر این کاهش به مرحله فقدان هورمونهای تیروئید برسد ( میگزودم ) چشمها متورم شده وصورت پف آلود میگردد و متابولیسم پایه ممکن است به حد 40 تا 50 درصد کاهش یابد .

افزایش این هورمونها براعمال دیگر هورمونهای بدن اثرگذاشته مقادیر آنها را هم بالا میبرد وبالعکس کاهش آنها باعث کاهش یافتن دیگر هورمونها میشود وطبیعی است که درزمان رشد علاوه بر کاهش پروتئینها کاهش هورمون رشد نیز مزید برعلت میگردد .به بیان ساده تر میتوان گفت که هورمونهای تیروئید باعث افزایش تقریبا تمام اعمال حیاتی بدن وکاهش آنها باعث کاهش این اعمال میگردد وطبیعتا پرکاری باعث لاغری وجنب وجوش زیاد واحساس گرما وکم کاری باعث چاقی ؛ تنبلی و احساس سرما میگردد .

همانگونه که گفته شد مهمترین هورمون تیروئید هورمون تیروکسین (T4 ) میباشد که درساختمان آن ید بکار گرفته میشود ویکی از شایعترین کم کاریهای تیروئید به کمبود ید درمواد خوراکی جوامع باز میگردد واز همین روست که درکشورهای پیشرفته و کشورما مقادیر متنابهی ید به نمک مصرفی جامعه اضافه میکنند .

درزمان ساخت هورمون تیروکسین ابتدا T1 ساخته شده از به هم پیوستن دوعدد T1 هورمون T2 بوجود می آید واز به هم پیوستن دوعدد T2 تیروکسین (T4 ) واز به هم پیوستن یک T1 و یک T2 هورمون دیگری بنام تری یدوتیرونین ( T3 ) حاصل میگردد ومعمولا دوهورمون T4 و T3 وارد خون شده اثرات خودرا اعمال مینمایند ؛ هرچند که تمام هورمونهای فوق دارای اثر مشابهی میباشند اما T3 و T4 هورمونهای بسیار قویتری بوده وبعلاوه هورمونهای موجود درخون معمولا از این دونوع میباشند . وهمانگونه که اکثر مواد موجود درخون توسط پروتئینها حمل میشوند این هورمونها هم به پروتئینی بنام Thyroxin-binding globulin یا TBG متصل میباشند ودرجریان خون گردش میکنند وتنها مقدار اندکی از این هورمونها بصورت آزاد وجود داشته ومعمولا 3/0 درصد T4 و 03/0 درصد T3 بصورت آزاد درون خون وجود داشته وتمام فعل وانفعالات منسوب به این هورمونها توسط همین مقادیر آزاد این هورمونها اتفاق می افتد وطبیعی است که هر دو حالت کمبود ویاافزایش این هورمونها دربدن مشکلاتی را بوجود می آورند بنابراین کنترل ساخت وترشح این هورمونها یکی از مهمترین موارد بدن محسوب گردیده جهت تنظیم آنها دوغده هیپوتالاموس و هیپوفیز که در کاسه سر قرار دارند هورمونهائی را ترشح میکنند بدینصورت که درکاهش این هورمونها هورمونی بنام TSH  از هیپوفیز ترشح میگردد که باعث افزایش سنتز هورمونهای تیروئید میگردد ودرصورتیکه مقدار ید مصرفی شخص بسیار پائین باشد چون هورمونها ساخته نمیشوند هورمون بسیار افزایش یافته  باعث افزایش تعداد سلولهای غده تیروئید (گواتر غیرسمی ) میشود . وبرعکس درزمان افزایش مقدار این هورمونها مقدار هورمون TSH بسیار پائین می آید که درشرایط پرکاری غده تیروئید که میتواند ناشی از افزایش تعداد سلولهای تیروئید ( گواتر سمی) باشد ممکن است مقدار TSH به نزدیکیهای صفر برسد . پس طبیعی است که درشرایط طبیعی مقادیر T3 ؛ T4 و TSH درمحدوده نرمال میباشد ومعمولا افزایش TSH با کاهش T3 و T4 و کاهش TSH با افزایش T3 و T4 همراه خواهد بود . وباتوجه به آنکه آزمایشات هورمونی از جمله آزمایشات گرانقیمت میباشند برای مطالعه جامعه از نظر هورمونهای تیروئیدی اندازه گیری تنها TSH کافی به نظر میرسد که درصورتیکه از حد طبیعی بالاتر باشد کم کاری واگر از حد طبیعی پائین تر باشد پرکاری مطرح میگردد که دراینصورت لازم است که دیگر هورمونها نیز مورد آزمون قرار میگیرند . اما طبیعی است که این کار تنها درمورد نوزادان که تنها جهت مطالعه مورد نظر میباشد TSH بهترین آزمایش میباشد ولی درصورتیکه فردی با علائم کم کاری ویا پر کاری به پزشک مراجعه نماید پزشک جهت جنین بیمارانی آزمایشات T3 ؛ T4 و TSH را درخواست مینماید که درصورتیکه مقادیر T3 و T4 با مقدار TSH همخوانی نداشت آزمایشات Free T3 و Free T4 و ... مورد آزمون قرار میگیرند .

به هرحال تفسیر آزمایشات تیروئید یکی از مشکل ترین مباحث علم طب و هورمون شناسی (غدد ) بوده که توضیح آنها دراین مقاله نمیگنجد و بعلاوه مارا از هدف اصلیمان دورمیکند زیر هدف من از مطرح نمودن این مطلب دوموضوع بوده وهست وآن دومطلب این است که اولا سعی کنیم که همیشه دررژیم غذائیمان به مقدار کافی از ید ( نمکهای ید دار موجود دربازار) استفاده کنیم وبعلاوه درصورتیکه خداوند نوزادی را به جمع خانوادگیمان اضافه نمود سعی کنیم که آزمایش TSH را حتما درمورد او انجام دهیم و همین دو عمل تنها ترین اقدام لازم درجامعه میباشد که اگر به انجام نرسد میتواند باعث بروز بیماریهای تیروئید گردد .

هرچند که انجام آزمایش TSH جهت نوزادان اجباری گردیده است اما بعضا ممکن است درنقاط دورافتاده بدلیل کمبود امکانات مغفول واقع شده واز طرفی خوشبختانه تقریبا تمام نمکهای تجاری ساخته شده حاوی مقادیر متبابهی ید میباشند اما هنوز هم دیده میشود که تعدادی از هموطنانمان از سنگ نمکهای طبیعی استفاده مینمایند که از این هموطنان عزیز هم درخواست مینمایم که حداقل درمورد نمکهای داخل نمکدانهایشان از نمکهای تصفیه شده کارخانه ای که حاوی ید میباشند استفاده نمایند .

درخاتمه باید از ساخت هورمون دیگری که توسط غده تیروئید سنتز میگردد بنام کلسی تونین نیز که بر تنظیم کلسیم وفسفر بدن اثر دارد یادکنیم که معمولا با سنتز هورمونهای T3 و T4 هیچ نوع تداخلی نداشته وپروسه ساخت وعدم ساخت آن موثر از موارد دیگری است که چندان ارتباطی با مبحث ما ندارد . 

 

 
طبقه بندی: هورمون،
برچسب ها: T3، T4، TSH،
[ 26 دی 89 ] [ ساعت 13 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین