تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
قبل از شروع صحبت درمورد حاملگی ابتدا بایستی از سیکل قاعدگی صحبت کنیم .

معمولا دراکثر خانمها یک دوره پریودیک قاعدگی 28 - 30 روز طول میکشد ؛ هرچند که درتعدادی از خانمها ممکن است این دوره دچار اشکال گردد ومثلا 21 روز ویا 40 روز یا بیشتر طول بکشد اما به هرحال شروع قاعدگی را باید شروع خونریزی درنظر گرفت و دراکثر مواقع معمولا خونریزی بعدی 28 روز بعد از آن اتفاق میافتد ( درمورد سیکل قاعدگی خانمها اگر از ایشان دراینمورد سوال کنیم اکثرا اظهار میدارند که معمولا 2 تا 3 روز جلو می اندازند که وقتی دقیق تر سوال کنید متوجه میشوید که انتظار خانمها اینست که باید یکماه بعد از خونریزی قبلی دچار خونریزی میشده اند وحالا که دوروز قبل از آن خونریزی اتفاق افتاده است فکر میکنند که دوروز جلو انداخته اند ) ؛ بنابراین معمولا 7 روز اول یک دوره قاعدگی خونریزی وجوددارد زیرا خونریزی قاعدگی معمولا بین 3 - 7  روز طول میکشد و در غالب خانمها 7 روز است اما علت این سیکل کامل از کجاست ؟ وچگونه تنظیم میگردد ، جهت انجام سیکل قاعدگی دوهورمون استروژن وپروژسترون موثرند بدین شکل که درنیمه اول این دوران تنها استروژن ترشح میشود ودر نیمه دوم پروژسترون نیز اضافه میگردد و درپایان دوره قاعدگی یکباره ترشح هردوهورمون قطع گردیده عروق خونی آندومتر که تحت تأثیر هورمون استروژن بوجود آمده بود دچار اسپاسم گردیده باعث ریزش آندومتر وشروع خونریزی میشود ، سپس دوباره وطی چند روز دوباره هورمون استروژن افزایش مقدار یافته مجددا آندومتر تشکیل میگردد . کلیه این جریانات دردیواره رحم که جسمی گلابی شکل میباشد اتفاق می افتد ؛ اما تخمک ( اوول ) کجاست واز کجا میآید ، دردوطرف رحم تخمدانها وجود دارند که به تناوب ویکماه درمیان هرکدام ازآنها یک تخمک آزاد مینمایند که اگر سلول جنسی نر ( اسپرم ) درمجاورت آن قرار گیرد با یکدیگر امتزاج یافته سلول جدیدی را بوجود می آورند که زیگوت ( تخم ) خوانده میشود وزیگوت از قسمت تخمدان به سوی لوله های رحمی رفته توسط حرکات آرام این لوله به سوی رحم رفته وارد رحم شده به دیواره رحم ( آندومتر ) میچسبد ؛ زیرا آندومتر که معمولا درزمان تخمک گذاری به حداکثرقطر خودرسیده است باتشکیل رگهای خونی وترشح مواد مورد نیاز تخم محیطی مساعد جهت مهاجرت ورشد تخم را بوجود آورده است که درصورتیکه سلول تخم شکل گرفته وارد رحم گردد هورمون دیگری بنام HCG از تخم ترشح گذاشته باعث پایداری تخمک گردیده ؛ تخمک به جسم زرد تبدیل گردیده وهورمونهای استروژن و پروژسترون همچنان ترشح خواهند نمود وحاصل این اتفاقات حاملگی است واگر این جریان طی نمیشد تخمدان آرام آرام ازحالت فعالیت خارج گردیده ونهایتا هورمونها کاهش یافته منجر به ریزش آندومتر میگردید که قبلا ذکر آن رفت .
پس از لانه گزینی تخم دررحم که معمولا بین 6 تا 8 روز که پس از تشکیل تخم در تخمدان یا لوله های رحمی اتفاق می افتد آرام آرام هورمون HCG که همان هورمون مترشحه توسط جفت میباشد درخون بالا میرود وهمینجاست که معمولا علائم ونشانه هائی دال بر حاملگی بوجود می آید   ومجموعه تغییراتی در خانم حامله اتفاق می افتد که این علائم بخوبی درنزد خانمها قابل شناسائی بوده اکثرا منتج به درک حاملگی از سوی زنان باردار میگردد ؛ اما بهترین راه برای تشخیص حاملگی اندازه گیری هورمون جفتی HCG میباشد ویکی از بهترین علامتها نیز قطع قاعدگی درموعد مقرر آنست زیرا درتعدادی از خانمها علائم حاملگی چنان بارز نیستند که توسط خود فرد قابل شناسائی باشد اما قطع قاعدگی وبالارفتن هورمون HCG حتما اتفاق خواهد افتاد واندازه گیری هورمون فوق که معمولا بلافاصله پس از لانه گزینی زیگوت دررحم تولید میگردد ؛ اما معمولا بین 5 تا 15 روز بعد از قطع قاعدگی یعنی حدودا یکماه پس از تشکیل جفت مقدار آ« به حدی میرساند که به راحتی میتوان را اندازه گیری نمود واز حاملگی اطمینان حاصل نمود ؛ هر چند که باور غلطی درجامعه وجود دارد که 24 ساعت بعد از تشکیل زیگوت اندازه گیری این هورمون حاملگی را اثبات میکند وطبیعی است که کتابهائی که اظهار میدارند که 24 ساعت پس از لانه گزینی هورمون جفتی شروع به ترشح میشود تنها شروع ساخت را اعلام مینمایند ونه قابلیت اندازه گیری آنرا بلکه هورمون باید به حدی برسد که بتوان آنرا با روشهای موجود اندازه گیری نموده از حاملگی مطمئن شد وبه تجربه برمن ثابت گردیده است که بهتر است که حد اقل 15 روز پس از قطع قاعدگی جهت انجام آزمایش حاملگی مراجعه شود ؛ زیرا دربسیاری از موارد قبل از این زمان جوابهای بینابینی حاصل میگردد که حتما بایستی جهت تأیید حاملگی یکبار دیگر اقدام به انجام آزمیش نمود . که به نظر میرسد که  اینکار به صلاح فرد میباشد که فقط اندکی پیشگی لازم دارد .
حال تابه اینجا به این نتیجه رسیدیم که هورمونهای استروژن وپروژسترون که از فولیکولهای تخمدان ترشح میشوند پروسه تشکیل آندومتر رحم را به پیش میبرند اما خود تخمدان تحت تأثیر هورمونی بنام FSH که از هیپوقیز ترشح میگردد فولیکولهای بوجود آورنده تخمک را درتخمدان رهبری مینماید ومعمولا تعداد زیادی فولیکول ایجادمیگردد و معمولا تنها یکی از این فولیکولها کاملا بالغ گردیده و درهر ماه معمولا تنها یک تخمک آزاد میشود ؛ درطی این پروسه هورمون دیگری بنام LH نیز ترشح میگردد که باعث تورم فولیکولها گردیده جسم زرد اولیه را بوجود می آورند که همین جسم زرد میباشد که هورمون پروژسترون را سنتز مینماید ودرصورتیکه حاملگی اتفاق بیفتد این جسم زرد به فعالیت خود ادامه داده تازمان تولد نوزاد همچنان به تولید وترشح این هورمون ادامه میدهد ودرغیر اینصورت آرام آرام جسم زرد از بین رفته ترشح هورمون قطع شده باعث قاعدگی میگردد .
اکنون به باید ها ونباید ها میرسیم ودرابتدا به بزرگترین نبایدها میرسیم که اذعان میدارد که هرگز درسنین بسیار پائین وبعد از 35 سالگی اقدام به حاملگی نکنید زیرا درسنین بسیار پائین ساختار فیزیولوژیک شاید هنوز جوابگوی لانه گزینی جنین نبوده وطبق آمار حاملگیهای بعد از سن 35 سالگی وهرچه که بالاتر رود احتمال آن دارد که منجر به تولد کودکان با مشکلات ژنتیکی گردد وبعلاوه حاملگی نیاز مند آنست که قبل از آن برنامه ریزی گردد زیرا زن حامله نیاز به دریافت مواد پروتئینی ؛ کالری بیشتر وویتامینها دارد و زمانی بایستی اقدام به اینکار نمود که زن حامله بتواند براحتی از این امکانات اضافی که مطمئنا هزینه بر است استطاعت مالی مورد نیاز را دارا باشد ومازادبرآن بایستی نسبت به انجام آزمابشات مورد نیاز این دوران ومراجعه به پزشک متخصص نیز طبق برنامه عمل نمایند زیرا واضح است که هرپدر ومادری بالاترین آرزویشان پس از شروع بارداری بدنیا آوردن نوزادی سالم ودارای آتیه میباشد و انجام این امور همگی در سلامت نوزاد تأثیر خواهد گذاشت وبعلاوه امروزه ثابت گردیده است که حتی مسائل روحی وروانی مادر در سلامت روانی نوزاد تأثیر به سزائی داشته ؛ یک زن بار دار بایستی دارای استراحت کافی بوده از انجام کارهای سنگین اجتناب نموده ؛ سعی وتلاش نماید که درمعرض مواد شیمیائی قوی ؛ هوای نامساعد (ناپاک) قرار نگیرد برای مثال اگر قرار است محیط زندگیتان برای حشرات مورد سم پاشی قرار گیرد درزمان سم پاشی وحداقل دوروز پس از سمپاشی ازمحل دور باشد .
مراجعه به پزشک متخصص از الزاماتی است که حتما بایستی انجام پذیرد زیرا ممکن است مشکلاتی بوجود آید که معمولا توسط پزشکان قابل تشخیص بوده وشاید نیاز به اقداماتی باشد که توسط پزشک متخصص درزمان لازم دستور انجام آن داده خواهد شد ازجمله افزایش قند خون زنان باردار و یاافزایش فشارخون و ..... که مراجعه به پزشک را الزامی مینماید .
همچنین هرچند که درمان ومصرف دارو بصورت خودسرانه برای کلیه افراد ممنوع میباشد این موضوع درمورد زنان باردار به مراتب ممنوع تر بوده به شکلی که حتی خوردن یک قرص یا کپسول سرخود از طرف خانمهای باردار میتواند برای جنین مشکلاتی را بوجود آورد بنابراین درصورت بیماری حتما برای درمان به پزشک متخصص زنان مراجعه کنید از تماس با بیماران دارای بیماریهای مسری اجتناب نمائید و از حیوانات خانگی (بالاخص گربه ) تاحد امکان دوری نمائید واز بیماران مبتلا به سرخچه حتما دوری نمائید ودرصورتیکه سابقه تماس با حیوانات را داشته اید ویا درمعرض بیماران دارای بیماریهای مسری قرارگرفته اید حتما به پزشکتان اطلاع دهید .


طبقه بندی: هورمون،
برچسب ها: HCG،
[ 2 بهمن 89 ] [ ساعت 18 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین