تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
قسمت اعظم وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد ؛ آب بخش اساسی سلولهای بدن ومایعات آن میباشد ؛ آب درتمام واکنشهای بیوشیمیائی دخالت دارد ، حلال بسیاری از یونها وملکولها میباشد و محیط مناسبی برای فرآیندهای داخل وخارج سلولی ایجادمینماید و با تبخیر از طریق تعریق ازراه پوست وریه در تنظیم حرارت بدن نقش اساسی بعهده دارد ؛ به نحوی که درحدود  پنجاه تا شصت  درصد وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این مقدار باافزایش سن وافزایش چربیها دربدن کاهش می یابد ودر افرادورزشکار مقدار آب از افراد غیر ورزشکار بیشتر میباشد .
آب دربدن دردوبخش داخل سلولی وخارج سلولی وجود داشته ؛ به نحوی که پنجاه تا شصت درصد آن درداخل سلول قرار دارد وآب خارج سلولی  به ترتیب در خون ؛ لنف ؛ آب میان بافتی ؛ نسوج بافت همبند ؛ پوست ؛ مغز استخوان و اندامهای ترشح کننده مایعات بدن قراردارد ، اما با توجه به آنکه بیشتر سلولهای بدن نسبت به آب قابل نفوذند تشخیص آب داخل وخارج سلولی به سهولت امکان پذیر نمیباشد .
درداخل وخارج سلولها الکترولیتها قراردارند که باعث تعادل آب داخل وخارج سلول میشوند ؛ الکترولیتهای پلاسمای خون و آب میان بافتی تقریبا با هم برابر است اما پروتئینهای پلاسما بیشتر از مایعات بین سلولی است که علت آن اینست که پروتئینهای پلاسما توسط دیواره عروق درداخل پلاسما باقی میماند اماپروتئینهای درون سلولها و پلاسما تقریبا برابر است . الکترولیتهای خون مشتمل است بر سدیم ؛ پتاسیم ؛  فسفر وکلر  که مقادیر آنها درداخل وخارج سلول تفاوتهائی را دارند به نحوی که پتاسیم کاتیون اصلی داخل سلولی و سدیم کاتیون اصلی خارج سلولی میباشند وچون مقادیر بسیار زیادی از ملکولهای پر انرژی درداخل سلول میباشند ودرساختمان آنها فسفر بکاررفته است فسفر ( فسفات ) مهمترین آنیون داخل سلولی بوده و کلر مهمترین آنیون مایعات خارج سلولی میباشد .
در فرد سالم وطبیعی معمولا حجم آب تام بدن بطور قابل توجهی ثابت است و نوسانات آن دربدن در شرایط مختلف روزانه کمتر از یک درصد میباشد و این مهم با توجه به تغییرات قابل توجه آب دریافتی محفوظ نگه داشته میشود . آب برای جانشینی آب دفع شده از بدن که از طریق ادرار ؛ روده ؛ پوست وریه ها و ... دفع میشود ؛ از موادبسیار ضروری میباشد که لازم است تإمین گردد ؛ مقدار آب دفعی که دفع آن اجتناب ناپذیر است نسبت به آب وهوا ؛ فعالیت بدنی ؛ حالات سلامت وبیماری ونوع غذاهای مصرفی تفاوت دارد . حد متعارف آب دریافتی در یک فرد بالغ روزانه بالغ بر حدود 3000 میلی لیتر میباشد که درحرارت زیاد ؛ خشکی هوا ؛ فعالیت شدید  بدنی وتب افزایش مییابد
زیرا این عوامل  باعث دفع آب از راه پوست وریه ها شده ؛  باعث افزایش دفع عرق میشوند ؛ آب ترشح شده به محیط معده معمولا جذب میشود ولی در بیماریهائی مانند اسهال وسایر بیماریهای روده ای دفع آب  به مقدار زیاد افزایش می یابد . عملا حجم ادرار به مقدار آب دریافتی بستگی دارد اما برای ادامه حیات به مقدارحداقلی از آب نیاز است که بتواند به همراه خود مواد زائد مانند اوره وکراتینین وکلرور سدیم را که درتثبیت فشار اسمزی بدن موثرند دفع نماید زیرا هرگرم از پروتئین مصرفی تقریبا 5 میلی اسمول وهر گرم کلرور سدیم تقریبا 34 میلی اسمول فشار اسمزی را بالا میبرند و بنابراین حجم آب اجتناب ناپذیر مصرفی دریک فرد بالغ حدود 700 میلی لیتر در شبانه روز میباشد که فشار اسمزی بدن را ثابت نگه دارد .

برای حفظ تعادل آب دربدن با مقدار آب دفع شده از بدن ؛  بیشتر از طریق نوشیدن آب یا نوشیدنیها ویا آبهای موجود در موادغذائی به بدن میرسد وبعلاوه از اکسید اسیون ملکولهای قند ها ؛ چربیها و پروتئینها نیز مقداری آب تولید میشود ولی مقدار آن دربرابر آبی که نوشیده میشود بسیار اندک است ؛ همانگونه که گفته شد عوامل متعددی مانند آب وهوا و فعالیت بدنی درمقدار آب مصرفی موثر میباشند بطور تقریب مقدار آب ضروری برای هر کیلوکالری را مشخص نموده اند بعنوان مثال برای اشخاص بالغ در نقاط معتدل یک میلی لیتر به ازاء یک کیلوکالری و یک ونیم میلی لیتر برای اطفال مناسب به نظر میرسد که طبیعتا در مناطق گرمسیر وافرادی که فعالیت فیزیکی شدید دارند باید این مقدار تصحیح گردد ؛ بیمارانی که تب ، استفراغ وا سهال دارند یا شدیدا ادرار دفع میکنند ( مانند کسانی که داروی دیورتیک مصرف کرده است ) و مصرف غذاهای پرپروتئین نیاز به آب افزایش مییابد .
چون نغییراتی درحد یک تا دودرصد آب بدن باعث ضعف شدید ویا مرگ میشود مصرف آب باید با مقدار آب دفع شده بطور دقیق متعادل گردد که این تنظیم توسط مرکز تنظیم آن که در هیپوتالاموس قرار دارد انجام میگیرد .
از عناصر شیمیائی مختلفی که دربدن وجود دارند فقط تعداد اندکی در اعمال فیزیولوژیک وبیوشیمیائی بدن دخالت دارند ؛ که کلا پنج گروهند ؛ دسته اول شامل کربن ؛ هیدروژن ؛ اکسیژن ؛ نیتروژن وگوگرد است که از اجزاء اصلی ملکولهای بدن میباشند ؛ گروه دوم عناصر معدنی شامل : فسفر ؛ کلسیم ؛ منیزیوم ؛ سدیم ؛ پتاسیم وکلر میباشند که بایستی روزانه حدود صد میلی گرم درروز وارد بدن شده جزء عناصر ضروری بدن میباشند . و دسته سوم عناصر کمیاب میباشند که عبارتند از کروم ؛ کبالت ؛ مس ؛ ید ؛ آهن ؛ منگنز ؛ روی و ...  که درغذای روزانه به مقدار بسیار کم ضروری میباشند ؛ دسته چهارم عناصری هستند که هرچند که ضرورت آنها درحیوانات مشخص گردیده عمل مهمی از آنها در بدن انسان مشاهده نشده است مانند : آرسنیک ؛ کادمیوم ؛ نیکل ؛ سیلیس ؛ قلع و .... و دسته پنجم موادی مانند سرب وجیوه میباشند که برای بدن سمی بوده باید از مصرف آنها اجتناب ورزید .
درخاتمه لازم به ذکر است که آب ماده ای است که نمیتوان از مصرف آن اجتناب ورزید زیرا همانگونه که گفته شد کاهش یک تا دودرصدی آن شاید حتی به مرگ منتهی شود ؛ واین موضوع درخردسالان سریعتر اتفاق می افتد ؛ بنابر این در موارد اسهال در کودکانتان هرچقدر که سن آنها کمتر میشود احتمال بروز خطرات ناشی از کم آبی بیشتر میشود از کنار این مسئله به راحتی نباید گذشت  و ذکر این نکته را نیز لازم میدانم که درشرایطی که فردی به اسهال مبتلا میشود هرگز از مواد وداروهای ضد اسهال بصورت سرخود استفاده ننمائید زیرا حتما ماده یا مواد سمی ومضری دردستگاه گوارش وجود دارد که باید دفع گردد که بدن واکنش نشان داده با ایجاد اسهال درحال دفع آن ماده یا مواد میباشد و شایسته تر آنست که به پزشک مراجعه فرمائید تانسبت به جایگزینی آب ازدست رفته اقدام گردد ؛ پس هرگز بصورت سرخود از اسهال جلوگیری نکنید و از دست دادن مایعات بدن (آب ) را در این بیماران سرسری نگیرید .
مازاد برآن دسته دوم از عناصر فوق الذکر که بنام الکترولیتها خوانده میشوند درتعدادی از فعل وانفعالات بیوشیمیائی و حفظ وتعادل مایعات بدن وعملکرد صحیح قلب بسیار ضروری بوده دراثر اسهال مقادیر قابل توجهی از این مواد دفع میگردند که اگر به مقادیری پائین تر از حد طبیعی برسند میتوانند باعث تشنج و کما گردیده ؛ درصورت عدم اصلاح آن ممکن است منجر به مرگ گردد .طبقه بندی: بیوشیمی،
برچسب ها: آب،
[ 16 بهمن 89 ] [ ساعت 17 و 16 دقیقه و 16 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین