تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه


خون مایعی است قرمز رنگ که درون رگهای بدن درجریان است و نقش های مختلفی را دربدن بعهده دارد که مهمترین آنها انتقال اکسیژن از ریه ها به سلولها و انتقال گاز کربنیک حاصل از سوخت وساز سلولها از سلولهای بدن به ریه ها ؛ حمل وانتقال مواد غذائی ( گلوکز و... ) به سلولها و دریافت وحمل مواد زائد سلولها به ارگانهای دفع کننده وغیرفعال کننده . خون یکی از بافتهای ( هرگاه تعدادی سلول دور هم جمع گردیده و به انجام کار مشخص ومشترکی مبادرت ورزند اصطلاحا بافت خوانده میشوند) بسیار مهم بدن میباشد که خود از دوقسمت تشکیل گردیده است ؛ سلولها و پلاسما . سلولها که معمولا حدود 45% حجم خون را شامل میشود خود ازچند رده سلولی با عملکرد های کاملا متفاوتی تشکیل یافته است ؛ این سلولها به سه دسته عمده گلبولهای ( گویچه های ) قرمز ؛ گلبولهای سفید (که خود نیز دارای چند زیر گروه میباشند ) وپلاکتها ( که سلولهای کاملی نیستند ) تقسیم میگردند ؛ پلاسما که بیشتر حجم آن آب است حاوی مواد بسیار متنوعی است که معمولا دارای غلظت و PH کنترل شده ای میباشد . تعداد گلبولهای قرمز معمولا بین 4.5 تا 5.5 میلیون در هر میلیمتر خون میباشد که در هرکدام از آنها مقدار بسیار اندکی آهن در ساختمان ماده حمل کننده اکسیژن وگاز کربنیک که هموگلوبین خوانده میشود موجود میباشد وباتوجه به آنکه رنگ آهن درمقادیر کم قرمز رنگ میباشد باعث قرمزی رنگ هموگلوبین و خون میشود ( لازم به ذکراست که تقریبا خون تمام موجودات زنده قرمز رنگ است ؛ هرچند که درکف اقیانوس آرام موجود نرم تنی یافت گردیده است که درون سلولهای خونی این موجود به جای آهن , مس وچود داشته و به دلیل آنکه مس درمقادیر بسیار اندک آبی رنگ میباشد رنگ خون این موجود آبی است ) . گلبولهای قرمز خون نقش بسیار حساس انتقال اکسیژن وگاز کربنیک را به عهده دارند . درحقیقت آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز با اکسیژن وگاز کربنیک ترکیب ( باند ) گردیده باعث انتقال وجابجائی آنها میگردد . اصطلاحا درصورتیکه مقدار هموگلوبین فردی از حد طبیعی پائین تر رود کم خونی ( انمی ) خوانده میشود . کمبود هموگلوبین خون خود به چندین دلیل عمده منقسم میگردد که شایعترین آنها کم خونی فقر آهن میباشد ؛ بعلاوه بیماران ممکن است دچار مشکلات ارثی بیماری هموگلوبین گردند (تالاسمی ها) و... به هر حال هرگونه کمبود هموگلوبین وبه هر دلیلی که باشد کم خونی اطلاق میگردد که بایستی با تشخیص علت آن به دنبال درمان ویا پیشگیری بود . ( این مطلب در بحث ازدواجهای فامیلی مفصلا شرح داده خواهد شد).

دومین سلول خونی گلبولهای سفید خون میباشند که به چند دسته بزرگ چند هسته ای ها وتک هسته ای ها تقسیم میشوند . وهرکدام از این دوگروه نیز به زیر گروه های دیگری تقسیم میشوند ( درمورد این مطلب در مبحث ایدز انگ یابیماری مفصلا بحث خواهد گردید) . این سلولها که معمولا درحالت سلامت بین 4000 تا 11000 عدد در هر میلی لیتر خون وجود دارند ؛ نقش مبارزه برعلیه دشمنان خارجی ( میکروبها و... ) وداخلی (سلولهای سرطانی) نقش بسیار حساس وعمده ای را بازی میکنند . برخی از زیر گروههای این گویچه ها عمر بسیار کوتاهی در حد چند ساعت داشته وبرخی دیگر ممکن است حتی تا 30 سال زنده مانده ( لنفوسیتهای معروف به سلولهای حافظه) ودرزمان مرگ اطلاعات خودرا به نسل بعدی انتقال میدهند . 

این گویچه ها به روشهای مختلفی با عوامل خارجی وارد مبارزه میشوند ؛ ممکن است عامل خارجی رابلعیده ودردرون خود هضم ونابود نمایند ( ریزه خواری ) ویا آنکه مواد شیمیائی خاصی را تولید نموده ( آنتی بادی ( پادتن)) باتأثیر بردیواره خارجی  ماده خارجی را نابود نمایند . وبالاخره مجموعه این دوراه ویا راه های دیگری ودرنهایت منجر به پیروزی بر مهاجم بیگانه خواهد شد . همچنین در حالتی که عامل خارجی به بدنمان حمله میکنند این سلولها موادی را ترشح میکنند که بر قسمت کنترل کننده دمای بدن تآثیر گذاشته باعث افزایش دمای بدن ( تب ) میشوند . وچون ممکن است گرمای تنها نتواند عامل خارجی (آنتی ژن ) را نابود کند ( چون افزایش دمای بدن تنها درحد چند درجه امکان پذیر میباشد ) بنابراین کاهش دمای پریودیک ( لرز ) یاتب میتواند الگوی پاستوریزاسیون را دربدن بخوبی به مرحله اجرا درآورد . بنابراین دربیماران دچار عفونت درمان تب درصورتیکه به مراحل حاد (خطرناک ) نرسد توصیه نمیگردد . 

از طرفی دربرخی موارد مواد مترشحه از این گویچه ها به اشتباه به برخی از بافتهای بدن حمله ور شده باعث بیماریهائی میشوند که اصطلاحا بیماری خود ایمنی (اتوایمیون ) حوانده میشوند ویادر مواردیکه پیوند اعضاء درمورد برخی از بیماران انجام میشود این سلولها عضو پیوندی را به مثابه اجسام خارجی درنظر گرفته به آنها حمله میکنند که درنهایت اگر کنترل نشود باعث رد پیوند میشود ؛ درهرصورت دربیماران مبتلا به بیماریهای اتوایمیون و پیوند اعضاء ازداروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده میشود ؛ وطبیعی است که اینگونه بیماران در معرض ابتلا به اکثر بیماریهای عفونی قرار میگیرند . لازم به ذکر است که مصرف آنتی بیوتیکها در شرایط حاد بیماریهای عفونی میتواند بسیار موثر واقع شود اما این کار به چند دلیل میبایست بسیار آگاهانه انجام پذیرد اول آنکه معمولا آنتی بیوتیکها بربیماریهای عفونی ویروسی تأثیر چندانی ندارند ؛ دوما برای میکروبهای مختلف بایستی آنتی بیوتیکهای خاصی انتخاب گردد وسوم آنکه آنتی بیوتیک انتخاب شده درعفونتهائی که توسط یک میکروب خاص در ارگانهای مختلف ایجاد میگردد نیاز به دانش تجویز این داروها را دارد ؛ بنابراین توصیه میگردد که : هرگز دربیماریهایتان بصورت سرخود از آنتی بیوتیکها استفاده نکنید . بعلاوه آنکه درصورتی که درمان آنتی بیوتیکی انتخاب شده اگر اشتباه باشد ویاناقص به انجام برسد میتواند میکروبهای مقاوم به درمانی تولید کند که میتواند مشکلات بسیار بزرگی را برای جامعه ایجاد کند .

پلاکتها که دارای شکل کامل یک سلول زنده نیستند وکوچکترین سلول خونی میباشند با تعداد بین 150 تا 400 هزار عدد در هر میلی لیتر خون وجود دارند این عوامل حونی نقش بسیار بزرگی را در جلوگیری از خونریزی بعهده داشته اگر تعداد آنها از حد معینی کمتر باشد باعث ادامه خونریزی گردیده ودراکثر موارد پوست این بیماران در نقاط مختلف دچار خونمردگی جلدی ( اکیموس وپورپورا ) مشود ؛ این سلولها بعلاوه در سیستم دفاعی بدن نیز نقشهائی را بعهده دارند . 

پلاسما (آب خون) که معمولا ماده ای زردرنگ میباشد حاوی کلیه مواد موجود دربدن انسان میباشد وعلاوه برآنکه محیط مستعدی برای شناورشدن سلولهای خونی وانتقال آنها به تمامی نقاط بدن ایجاد میکند کلیه مواد ضروری بدن از جمله قند ؛ پروتئینها ؛ چربیها ؛ لیپوپروتئینها ؛ هورمونها و آنزیمها وحتی آنتی بیوتیکهای مصرفی ومواد زائد سلولهارا باخود حمل نموده در تعادل آب والکترولیتهای بدن نقش بسیار حساسی را بازی میکند وبعلاوه در خونریزیها درامر لخته گذاری با حمل مواد انعقادی شرکت فعال دارد وهمانگونه که قبلا گفته شد کلیه مواد موجود دربدن درون پلاسما وجود داشته میتوان با اندازه گیری آنها به علت بسیاری از بیماریها پی برد . هرچند که دراکثر موارد این آزمایشات برسرم بیماران انحام میشود اما سرم وپلاسما عملا هردو شخصیتی مشابه داشته ؛ با این تفاوت که جهت تهیه سرم خون را 20 تا 30 دقیقه درحرارت اتاق یا 37 درجه قرارداده تا لخته شود وسپس سرم جدا شده اندازه گیریها انجام میشود ( به عبارت ساده تر سرم پلاسمائی است که مواد ( فاکتورهای ) انعقادی آن جدا گردیده است ) .

درموارد اندازه گیری سیستم انعقادی بدن لازم است که پلاسما مورد آزمون قرار بگیرد ویا درمواردی که شمارش گلبولهای سفید و قرمز وپلاکتها مورد نظر است ( آزمایش CBC ) با افزودن موادی به خون از انعقاد خون جلوگیری به عمل می آید این مواد میتوانند بصورت جامد یا مایع وبانسبتی خاص مورد استفاده قرار گیرند ؛ بنابراین درزمان مراجعه به آزمایشگاه ها درصورتیکه لوله های آزمایشتان را به شما تحویل دادند ( که دربسیاری از آزمایشگاهها اینکار انجام میشود) ازوجود مایع در برخی از لوله ها تعجب نکنید وبعلاوه دقت نمائید که مایع درون این لوله ها کم یا زیاد نشوند ؛ زیرا میتواند باعث خطا در آزمایشتان شود .


[http://]
طبقه بندی: خونشناسی،
برچسب ها: گلبول،
[ 5 بهمن 89 ] [ ساعت 12 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین