تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
انعقاد خون وابسته به فاکتورهائی است که اکثرا درکبد سنتز میگردند وتنها فاکتور 4 (کلسیم ) از این قاعده مستثنی میگردد زیراتقریبا هیچ ارتباطی با کبد نداشته و با مصرف مواد غذائی تامین میگردد .

زمان استیپون (Stypven time) یا (Russell's viper venom test) RVVT

اصول آزمایش

سم افعی راسل فعالیت ترومبوپلاستین دارد و قادر است که مسیر مشترک انعقاد را بدون نیاز به فاکتور هفت، فعال کند. با این آزمایش می‌توان کمبود فاکتور 7 انعقادی را شناسایی کرد. در کمبود فاکتور هفت آزمایش PT طولانی ولی آزمایش RVVT نرمال می‌باشد. طولانی شدن زمان استیپون بیانگر کمبود در فاکتورهای مسیر مشترک انعقادی مانند فاکتورهای 10 یا 5 است.

زمان استیپون عبارت از زمان لازم جهت انعقاد پلاسما با افزودن سم افعی راسل بهمراه یون کلسیم و فسفولیپید پلاکتی می‌باشد.

در مسیر انعقاد داخلی و خارجی، مسیر مشترک انعقادی وجود دارد که با آزمایش RVVT ارزیابی می‌گردد.

نکته مهم:

یکی از کاربردهای مهم آزمایش RVVT در شناسایی بازدارنده لوپوس است. در حضور بازدارنده لوپوس آزمایش  RVVTطولانی شده ولی با تکرار آزمایش در مجاورت مقدار اضافی‌تر از فسفولیپید نرمال می‌شود.

 سنجش عملکرد پلاکت‌ها در سیستم انعقاد خون

برای بند آمدن خونریزی نه تنها به شمارش کافی از پلاکت‌ها بلکه به کارآمد بودن پلاکت‌ها نیز نیاز است. پلاکت‌ها با چسبیدن به رشته‌های کلاژن و انقباض رشته‌های اکتین و میوزین و با تراوش کردن محتویات گرانول‌های خود و بهم چسبیدن به یکدیگر در سیستم انعقاد خون شرکت می‌کنند.

با ظاهر شدن رشته‌های کلاژن و چسبیدن پلاکت‌ها به این رشته‌ها شالوده انعقاد خون پی‌ریزی می‌شود.

 

آزمایش زمان سیلان (BT) و آزمایش کارآیی پلاکت‌ها با آنالیزور(platelet function analyser 100) PFA-100 عملکرد پلاکتی در حین پاره شدن مویرگ‌ها را ارزیابی می‌کنند. زمان سیلان به روش template تکرارپذیری آزمایش BT را با استاندارد کردن طول و عمق برش پوستی، تحت کنترل در می‌آورد.

پلاکت‌ها با چسبیدن به رشته‌های کلاژن و چسبیدن به یکدیگر موجب تشکیل پلاک پلاکتی در محل بریدگی گشته و خونریزی را بند می‌آورند.                          

زمان سیلان

برای انجام آزمایش دستگاه فشار خون را با فشار mmHg40 روی بازو در تمام زمان تست ثابت نگه دارید. فشار mmHg20 برای اطفال و نوزادان رضایت‌بخش است. با تیغه مخصوص (template) برشی به ابعاد mm1 ×mm5 (mm5 طول و یک میلیمتر عمق) روی سطح ساعد حدود 3 تا 5 سانتی‌متری زیر گودی آرنج ایجاد کنید.

برش mm1 ×mm5/3 برای اطفال و mm5/0 ×mm5/2 برای نوزادان رضایت بخش است.

برش می‌تواند افقی (به موازات چین‌های گودی آرنج) یا عمودی باشد. شانس ایجاد اسکار با برش عمودی کمتر است ناحیه تولید برش بایستی عاری از خال‌کوبی، اسکار، جوش و بافت کلوئید (keloid) باشد. گفتنی است که برخی از افراد مستعد ایجاد کلوئید متعاقب زخم‌های پوستی هستند.

با مشاهده خروج خون از زخم ایجاد شده کرونومتر را به کار انداخته و قطرات خون خارج شده با کاغذ فیلتر از کناره های زخم پاک می‌شود (معمولاً هر 30 ثانیه یکبار قطرات خون از محل برش پاک می‌شود).

توجه داشته باشید که هیچگاه کاغذ فیلتر به لبه‌های زخم تماس پیدا نکند، زیرا موجب جدا شدن تجمع پلاکتی ازلبه‌های زخم و افزایش زمان سیلان می‌گردد. با رنگی نشدن کاغذ فیلتر اتمام زمان سیلان یادداشت می‌گردد.

برای آزمایش زمان سیلان دستگاه فشار خون برای افزایش فشار مویرگی بر روی بازو بسته می‌شود تا مشخص شود که آیا پلاکت‌ها می‌توانند در سیستم دینامیک و پر جنب و جوش عروقی خونریزی را بند آورند!!؟ 

دستگاه فشار خون را با پایان یافتن زمان سیلان برداشته و چنانچه می خواهید اطراف ناحیه برش را با پنبه الکل تمیز کنید، مواظب باشید که الکل به لبه‌های زخم تماس پیدا نکند. زیرا در غیر این صورت موجب درد شدید، خونریزی مجدد و افزایش شانس تولید اسکار می‌شود.

در پایان زمان سیلان با بانداژ کناره‌های زخم را بهم نزدیک کنید ولی دقت کنید که لبه‌های زخم روی هم قرار نگیرد. بانداژ بایستی تا 24 ساعت روی زخم باقی بماند.

با توجه به اینکه هر نمونه خون را بایستی بالقوه به عنوان یک عامل عفونی بشمار آورد از این‌رو بایستی تیغه مصرف شده در ظرف مقاوم به ابزار تیز (puncture resistant biohazard) و کاغذهای فیلتر آغشته به خون در کیسه مخصوص (biohazard bag) ریخته شود.

آزمایش زمان سیلان در تشخیص شدت بیماری فون ویلبراند و نواقص اکتسابی و ارثی پلاکتی کاربرد دارد و به طور کلی بایستی توجه کرد که به طور دقیق نمی‌توان با این آزمایش شدت خونریزی را پیش‌بینی نمود.

زمان سیلان در موارد زیر طولانی می‌شود:

    بیماری فون ویلبراند

    بیماری گلانزمن

    سندرم برنارد سولیر

    اختلال در منبع ذخیره ای پلاکت (storage pool deficiency)

    اورمی

     مایلوم مالتیپل

    کاهش یا فقدان فیبرینوژن

آسپرین با غیرفعال کردن آنزیم سیکلواکسیژناز برای حداقل 4 روز کارایی پلاکت در عمل تجمعی را کاهش می‌دهد.

آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین و سفالوسپورین کارایی پلاکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. هپارین و کومادین در دز دارویی اثری روی زمان سیلان ندارد.

کم‌خونی (هماتوکریت کمتر از 30%) موجب افزایش زمان سیلان می‌شود. چنانچه هر دو دست بیمار زخمی یا متورم و یا دارای تزریق محلول‌های وریدی باشد، می‌توان از ساق پا در 6 تا 8 سانتیمتری زیر زانو به عنوان محل برش استفاده کرد. در این حالت بیمار بایستی در وضعیت درازکش بوده و می‌توان دستگاه فشار خون را روی ران بست.

ارتباط مستقیمی بین زمان سیلان و کاهش شمارش پلاکتی بین 10000 تا mm3/100000 وجود دارد. توجه داشته باشید که زمان سیلان با شمارش پلاکت بیشتر یا مساوی 100000 طبیعی می‌گردد. این رابطه عبارت است از

BT = 30 - [ plat (10)3 / 4]

برای مثال در بیماری با شمارش پلاکت /mm340000 انتظار زمان سیلان 20 دقیقه بر اساس رابطه فوق می‌باشد (20=4/40-30=BT). چنانچه زمان سیلان اندازه‌گیری‌شده کوتاهتر از حد انتظار با توجه به فرمول فوق باشد، ممکن است بیانگر حضور پلاکت‌های درشت در خون بیمار باشد که از کارآیی بیشتری برخوردارند و چنانچه زمان سیلان اندازه‌گیری شده بیشتر از زمان قابل انتظار باشد. ممکن است بیانگر اختلال کیفی پلاکت در همراهی با کاهش پلاکت‌ها باشد، که برای مثال می‌توان به سندرم ویسکوت آلدریج اشاره کرد.

 در گستره محیطی بیمار مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP ) پلاکت‌های درشت موجب موجب زمان سیلان کمتر از حد انتظار با توجه به رابطه فوق می‌گردند. برای مثال با پلاکت های 20000 انتظار زمان سیلان 25 دقیقه است ولی ممکن است اندازه‌گیری آن در آزمایشگاه زمان 10 دقیقه را نشان دهد که بیانگر حضور پلاکت های درشت و کارآمد در خون بیمار است.نمای فوق با پلاکت‌های درشت در بیماری برنارد سولیر هم مشاهده می‌شود ولی زمان سیلان اندازه‌گیری شده ممکن است بالغ بر 30 دقیقه گردد که از حد انتظار بالاتر بوده و بیانگر اختلال کیفی و کمی در پلاکت‌ها می‌باشد.

 آنالیزور سنجش عملکرد پلاکتی (platelet functional analyzer) PFA-100

 آنالیزور PFA-100 به ارزیابی کارآیی پلاکت‌ها در چسبیدن به رشته‌های کلاژن و گردهمایی آنها (aggregation) در یک سیستم دینامیک (high shear) می‌پردازد و برای این منظور نمونه خون کامل سیتراته بیمار تحت فشار از یک سوراخ که اطراف آن با کلاژن و محرک‌های دیگر پلاکتی از قبیل ADP و یا اپی‌نفرین آغشته شده است، عبور داده می‌شود. زمان انسداد سوراخ بر اثر چسبیدن و تجمع پلاکتی به نام زمان انسداد (closure time) گزارش می‌گردد که بسیار شببه به زمان سیلان است.
برگرفته از :http://www.parsehlab.com


Refrence:طبقه بندی: خونشناسی،
[ 25 خرداد 94 ] [ ساعت 09 و 58 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین